Dla sprzedających

Najczęściej zadawane pytania

przez Sprzedających serwisu Dotpay

Szczegółowe informacje odnośnie połączenia znajdują się na stronie: https://www.przelewy24.pl/aktualnosci/integracja-przelewy24-dotpay-i-ecard

W celu uzyskania dedykowanej oferty prosimy o kontakt z Działem Handlowym.

Wszystkie aktualne materiały graficzne można pobrać z naszej strony.

Od 14 września 2019 r. stosuje się przepisy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji oraz przepisy ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych ws. silnego uwierzytelniania (art. 32i). Od 14 września 2019 r. dostawca usług płatniczych płatnika (Kupującego), np. dostawca prowadzący dla Kupującego rachunek płatniczy (np. bank, instytucja płatnicza, instytucja pieniądza elektronicznego) lub wydawca instrumentu płatniczego Kupującego (np. bank, instytucja płatnicza lub instytucja pieniądza elektronicznego wydająca kartę płatniczą lub inny instrument, np. system bankowości elektronicznej pozwalający na zlecenie płatności) będzie zobowiązany silnie uwierzytelnić płatnika (Kupującego), chyba że zachodzi wyjątek w ww. przepisach (np. płatności niskokwotowe, płatności cykliczne, płatności do odbiorców zaufanych, płatności w automatach, płatności o niskim ryzyku). Oznacza to tyle, że w wypadku kart płatniczych banki będą częściej stosowały 3DSecure, a w wypadku pozostałych kanałów płatności – wymagały od płatnika dodatkowego uwierzytelnienia się, np. poprzez żądanie podania kodu z dedykowanej aplikacji do generowania haseł lub w inny sposób.

W celu aktywacji płatności kartowych oraz otrzymania szczegółowych informacji dotyczących możliwości rozszerzenia dotychczasowej współpracy prosimy o kontakt z Działem Handlowym.

Problemy techniczne zgłaszać można mailowo na adres: tech@dotpay.pl lub telefonicznie pod numerem +48 12 688 26 00. Zgłoszenia dotyczące działania modułów płatności (sugestie, propozycje) proszę zgłaszać poprzez narzędzie GitHub (https://github.com/dotpay/ bezpośrednio dla konkretnego modułu).

Przyczynę można podzielić na trzy kategorie. Dana metoda płatności może:

ID można odnaleźć po zalogowaniu do panelu Dotpay klikając "Ustawienia" na górnym pasku. Numer ID to 6-cyfrowy ciąg umieszczony po znaku # w kolumnie "Sklep".

PIN można odnaleźć po zalogowaniu do panelu Dotpay klikając "Ustawienia" na górnym pasku. Numer PIN to 32-znakowy ciąg znaków umieszczony w kolumnie "PIN".

Załóż konto i zacznij zarabiać

Poznaj kompleksowe rozwiązania dla Twojego biznesu.

Zarejestruj się
Sprawdź jakie to proste

Aktywuj nową metodę
płatności P24NOW