Przyjmowanie płatności w różnych walutach - płatności międzynarodowe

W celu umożliwienia sprzedawcom wyjścia na rynki zagraniczne, Dotpay udostępnia różne formy przyjmowania płatności w walutach.

Wśród możliwości przyjmowania płatności od zagranicznych kupujących znajdują się:
• eDCC (Dynamic Currency Conversion) – dokonywanie płatności w walucie karty. Dzięki tej opcji, kupujący posiadający kartę w walucie innej niż PLN, w trakcie realizacji płatności, widzi ostateczną kwotę (w swojej walucie), jaką zostanie obciążona jego karta płatnicza, natomiast sprzedawca otrzymuje kwotę w PLN, zdeklarowaną w zleceniu płatności,
• przyjmowanie wpłat w walutach (EUR, USD, GBP) bez przewalutowania – płatność i wypłata środków 1 do 1,
• SEPA (Single Euro Payments Area) – przyjmowanie płatności gotówkowych w EUR, w ramach europejskiego jednolitego obszaru płatności.

Dzięki powyżej wymienionym rozwiązaniom, sprzedawca może zwiększać swój obszar działalności, a jego zagraniczni kupujący będą wykonywać płatności w sposób równie komfortowy, jak w rodzimych krajach.

Sprawdź również: