wróć do listy
banery-blog-poradnik-początki sklepu

Rejestracja działalności i firmy – przewodnik krok po kroku

Rejestracja działalności gospodarczej wymaga wypełnienia i złożenia odpowiednich dokumentów. Jest ona obowiązkowa dla tych, których przychody przekroczą 50% płacy minimalnej. Założenie firmy należy zgłosić do określonych instytucji. Wcześniej jednak trzeba ustalić formę prawną działalności, jej nazwę, czy rodzaj rozliczania podatku. Warto więc poznać proces zakładania firmy krok po kroku, by prawidłowo dopełnić wszelkich formalności.

Forma prawna firmy

W Polsce przedsiębiorcy mają możliwość rejestracji firmy w różnych formach prawnych. Może to być jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) tzw. samozatrudnienie lub któraś ze spółek. Ta pierwsza forma jest jednak najpopularniejsza. Dane GUS w rejestrze REGON wskazują, że spośród 4,3 mln podmiotów gospodarczych z sektora prywatnego aż 3 mln stanowią jednoosobowe działalności gospodarcze.

Rejestracja firmy w postaci JDG jest przeznaczona dla osób fizycznych. Co więcej, to również najprostsza forma prowadzenia działalności. Jej założenie jest szybkie i w dodatku bezpłatne, a księgowość zależy od formy opodatkowania. Przedsiębiorca jest płatnikiem PIT i odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania powstałe w wyniku prowadzenia działalności.

Nazwa firmy

Przed składaniem wniosku o rejestrację firmy należy ustalić kilka kwestii i zasięgnąć odpowiednich informacji, by prawidłowo dopełnić wszelkie obowiązki. Wybranie nazwy z pozoru wydaje się proste. Jednak należy wiedzieć, że w przypadku samozatrudnienia powinna ona zawierać imię i nazwisko właściciela.

Dodatkowo można dodać do niej jakieś pojęcie abstrakcyjne lub sugerujące czynności wykonywane w przedsiębiorstwie, lub jej branżę np. „Szybki Druk” Jan Kowalski dla drukarni. Warto jednak zadbać o to, by nazwa była na swój sposób unikalna i związana z tym, czym firma będzie się zajmować. Ponadto o ile szyld, czy strona internetowa przedsiębiorstwa może prezentować się jedynie pod nazwą „Szybki Druk”, o tyle na fakturach należy posługiwać się pełną nazwą – w tym wypadku „Szybki Druk” Jan Kowalski.

Wybór kodu PKD dla firmy

Podczas rejestracji firmy należy wybrać odpowiedni kod PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) dla firmy. Lista wszystkich kodów znajduje się na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Ich wybór jest o tyle istotny, gdyż decydują o tym, czy firma będzie miała prawo do wykonywania poszczególnych czynności w ramach JDG. W związku z tym dla przykładu -drukarnia „Szybki Druk” mogłaby wybrać kod: 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku oraz 18.12.Z Pozostałe drukowanie. Na stronie resortu znajdują się także dokładne opisy, jakie konkretnie działania obejmują poszczególne kody.

Nie trzeba jednak na „zapas” wpisywać wielu kodów PKD. Wraz z rozwojem firmy, gdy przedsiębiorca zacznie świadczyć kolejne usługi, może on w dowolnym momencie dodać nieskończoną ilość kodów. Warto wiedzieć jednak, że w przypadku spółek wpisanych do KRS liczba numerów PKD jest ograniczona i wynosi 10. Tyle kodów może widnieć w rejestrze, jednak w umowie można wymienić wszystkie klasyfikacje.

Konto firmowe w banku

Mikroprzedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 10 osób, są zwolnieni z obowiązku posiadania konta firmowego. Jednak ich roczne obroty nie mogą przekroczyć 2 000 000 euro netto. Wówczas wypełniając wniosek rejestracyjny, należy podać własne konto bankowe. Pod warunkiem jednak, że jest się jego jedynym właścicielem i nie jest ono dzielone np. ze współmałżonkiem. Jeśli sytuacja się zmieni i w międzyczasie pojawi się chęć lub konieczność otwarcia rachunku firmowego, to numer konta można zmienić w dowolnym momencie przez formularz CEIDG elektronicznie, listownie lub w urzędzie.

Założenie konta firmowego w banku jest obowiązkowe, gdy:

– stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, a jej wartość przekracza 15 000 zł,

– stroną transakcji jest instytucja skarbowa.

Warto również wiedzieć, że regulaminy poszczególnych banków zakazują używania kont osobistych do rozliczania transakcji z działalności gospodarczej.

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca rozlicza się za pomocą PIT (spółki przez CIT). Spośród 4 różnych form PIT właściciel firmy powinien wybrać tę, która będzie dla niego najkorzystniejsza. Rodzaje podatku różnią się od siebie stawką procentową, terminem płacenia zaliczki, rodzajem prowadzonej dokumentacji rachunkowej, czy możliwością pomniejszenia o koszty uzyskania przychodów.

Podatek PIT-36 PIT-36L PIT-28 PIT16-A
Forma opodatkowania Zasady ogólne (skala opodatkowania) Podatek liniowy Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Karta podatkowa
Stawka procentowa 18% dochodu, a po przekroczeniu 85 528 zł 32 % 19 % dochodu 2% – 20% w zależności od rodzaju działalności Ustalana przez miejscowego naczelnika urzędu – zależna od specyfiki miejscowości, w której prowadzi się działalność
Termin płatności Co miesiąc lub co kwartał do 20 dnia miesiąca Co miesiąc lub co kwartał do 20 dnia miesiąca Co miesiąc do 20 dnia miesiąca Co miesiąc do 7 dnia miesiąca
Rodzaj dokumentacji Podatkowa księga przychodów i rozchodów do 2 mln euro obrotu rocznie lub księgi rachunkowe przy ponad 2 mln euro. Podatkowa księga przychodów i rozchodów do 2 mln euro obrotu rocznie lub księgi rachunkowe przy ponad 2 mln euro. Ewidencja przychodów, wyposażenia, środków trwałych itd. Ewidencja zatrudnienia
Możliwość pomniejszenia o koszty uzyskania przychodów Tak Tak Nie Nie
Termin składania rozliczenia rocznego Do 30 kwietnia Do 30 kwietnia Do 31 stycznia za poprzedni rok obrotowy Do 31 stycznia za poprzedni rok obrotowy

Dla każdego przedsiębiorcy inny rodzaj podatku będzie atrakcyjny. To jest zależne od rodzaju, czy miejsca prowadzenia działalności, osiąganych przychodów lub zatrudnionej liczby pracowników.

Jak zarejestrować firmę?

Jeśli powyższe aspekty są jasne i odpowiednio sprecyzowane rejestracja firmy powinna przebiec dużo sprawniej i szybciej. Można ją wykonać bez wychodzenia z domu – przez Internet na stronie CEIDG lub udając się do Urzędu Gminy. W tym drugim przypadku wystarczy mieć przy sobie dowód osobisty. Z kolei chcąc zarejestrować firmę przez Internet, konieczne jest założenie tzw. Profilu Zaufanego (np. przez elektroniczną bankowość) i założenie konta w CEIDG.

We wniosku należy podać dane ewidencyjne i informacyjne.

Dane ewidencyjne:

– imię i nazwisko,

– data urodzenia,

– dodatkowe określenia nazwy do firmy,

– obywatelstwo,

– adres korespondencyjny i adres stałego miejsca wykonywania działalności,

– adres e-mail,

– adres strony internetowej,

– numer telefonu,

– kod PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności).

Dane informacyjne:

– data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej,

– dane przedstawiciela ustawowego,

– data zawieszenia działalności gospodarczej,

– data wznowienia działalności gospodarczej,

– data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej,

– informacja o małżeńskiej wspólności majątkowej.

Co zrobić po rejestracji firmy?

Kiedy wszelkie formalności związane z rejestracją zostały dopełnione, przedsiębiorca powinien zgłosić się jeszcze do kilku instytucji. Udając się do ZUS-u, może skorzystać z ulgi na start (brak opłat przez 6 miesięcy), czy też tzw. małego ZUS-u lub preferencyjnych składek na ubezpieczenie (obniżonych przez 24 miesiące).

Ponadto, jeśli od początku działalności dobrowolnie chce się płacić podatek VAT lub przepisy do tego zobowiązują, ze względu na rodzaj działalności, to trzeba zarejestrować się w Urzędzie Skarbowym, jako płatnik VAT. Firma może także wymagać uzyskania zezwolenia oraz koncesji, jeżeli charakter prowadzonej działalności na to wskazuje. W takiej sytuacji mogą znaleźć się m.in. firmy, które:

– sprzedają alkohol,

– wykonują regularne przewozy krajowe,

– prowadzą schroniska dla zwierząt,

– uprawiają mak,

– przeprowadzają imprezy masowe,

– prowadzą kursy doszkalające,

– prowadzą kasyna i salony gier,

Podsumowanie

Wydawać się może, że rejestracja firmy to skomplikowana sprawa. Jednak jeśli wcześniej sporządzi się porządny biznesplan, to działalność można założyć już w jeden dzień. Później wraz z jej rozwojem należy uzupełniać i zmieniać poszczególne informacje w CEIDG. Trzeba także pamiętać, że zmianę danych personalnych, adresu, czy nazwę firmy należy zgłosić w ciągu 7 dni. Będąc przedsiębiorcą, warto więc posiadać Profil Zaufany, gdyż za jego pośrednictwem wprowadzanie wszelkich aktualizacji, czy składanie wniosków jest dużo szybsze, niż indywidualna wizyta w urzędzie.