Płatności cykliczne

Specjalnie dla podmiotów prowadzących działalność, która wymaga płatności subskrypcyjnych, Dotpay udostępnia narzędzia pozwalające na cykliczne obciążanie karty kupującego. Rozwiązanie umożliwia przekazanie w zleceniu płatności harmonogramu obciążeń (w cyklach dziennych, tygodniowych, miesięcznych), według którego realizowane będą cykliczne opłaty usługi zamówionej w serwisie sprzedawcy.

Funkcjonalność jest idealnym rozwiązaniem dla wszelkiego rodzaju branż, prowadzących abonamentowe udostępnianie usług, przykładem są m.in.: dostawcy mediów (np. serwisy VoD), serwisy oferujące prenumeratę czasopism, firmy ubezpieczeniowe czy telekomunikacyjne.

Dzięki zastosowaniu płatności cyklicznych, kupujący nie muszą pamiętać o wykonywaniu powtarzalnych (np. comiesięcznych) opłat, a sprzedawca ma korzyść z regularnego i terminowego otrzymywania płatności za oferowaną usługę.