Automatyzacja zwrotów

Automatyzacja zwrotów to możliwość realizacji polecenia zwrotu środków poprzez API (Application Programming Interface).

Funkcjonalność została stworzona z myślą o serwisach internetowych, w których wyjątkowo liczy się czas, w jakim kupujący dokona wpłaty. Kina, teatry, portale sprzedaży biletów na koncerty, czy przewoźnicy mają określony czas, w którym czekają na potwierdzenie płatności. Jeśli płatność kupującego zostanie zrealizowana po ustalonym (w systemie sprzedawcy) czasie, to system sprzedawcy może przesłać żądanie zwrotu dla zaksięgowanej transakcji. W takiej sytuacji sprzedawca nie musi angażować dodatkowych pracowników do obsługi procesu weryfikacji czasu, w jakim dokonana została płatność (i w razie potrzeby, ręcznej realizacji polecenia zwrotu środków), gdyż cały proces odbywa się w pełni automatycznie.

Rozwiązanie znajduje również zastosowanie w przypadku potrzeby realizacji masowych zwrotów, co pozwala na uniknięcie ręcznego ich „wyklikiwania” w panelu.

Sprawdź również: