Jak nadać uprawnienia w Google Analytics?

Praktyczny poradnik e-commerce
27.03.2020

Czasami zdarza się, że właściciele sklepów internetowych w pewnym momencie mogą potrzebować pomocy w zarządzaniu Google Analytics. Sytuacja ta jest szczególnie częsta, jeśli ich sklep zaczyna zyskiwać na popularności i wielkości. Wówczas konieczne staje się przyznanie uprawnień specjalistom oraz innym współpracownikom firmy. O ile samo dodanie nowego użytkownika do narzędzia nie jest procesem skomplikowanym, o tyle cztery rodzaje dostępów, jakie można mu przydzielić, to zagadnienia znacznie bardziej złożone i dlatego warto poznać je bliżej.

Nadawanie uprawnień użytkownikom w Google Analytics

Posiadając konto na platformie Google Analytics, warto zdawać sobie sprawę z możliwości nadawania poszczególnych rodzajów uprawnień również innym osobom, które z niej korzystają. Cały proces nie jest nadmiernie złożony, jednak aby przyniósł możliwie jak najlepsze skutki, należy zacząć od zapoznania się ze strukturami platformy.

Przede wszystkim, nadanie uprawnień może się odbyć na jednym z trzech poziomów tworzących strukturę GA. Należą do nich:

 • konto,
 • usługa
 • oraz widok.

To, na którym z nich zdecydujemy się nadać współpracownikowi uprawnienia, wpłynie na to, co będzie mógł on potem robić.

Działając z poziomu konta, damy użytkownikowi dostęp zarówno do wszystkich usług, jak i pełnego widoku.

Wybierając poziom usługi, umożliwimy mu przeglądanie statystyk stworzonych we wszystkich widokach zrealizowanych pod kątem określonej usługi. Jeśli zaś zdecydujemy się na działanie z poziomu widoku, maksymalnie zawęzimy uprawnienia współpracownika, dając mu szansę jedynie na dostęp do „wysegregowanych” przez nas danych.

Wiedząc już, z czym wiąże się nadanie uprawnień z poszczególnych poziomów, warto poświęcić chwilę na przyjrzenie się bliżej technicznej stronie tego zagadnienia. Aby nadać innej osobie uprawnienia na platformie Google Analytics, należy kolejno wykonać kilka czynności:

 • zalogować się na konto, do którego dostęp chcemy nadać (w przypadku posiadania większej liczby kont GA, konieczne może się okazać kliknięcie w interesujący nas akurat wariant),
 • w lewym dolnym rogu kliknąć zakładkę Administracja,
 • następnie, na tej podstronie, w kolumnie Konto znaleźć opcję pod nazwą Zarządzanie użytkownikami konta. To właśnie z tego poziomu możliwe staje się przyznawanie poszczególnych uprawnień.

Ostatnim etapem jest kliknięcie ikony symbolu „+” w prawym górnym rogu i wpisanie, odpowiedniego dla konkretnego współpracownika, adresu e-mail.

Teraz pozostaje już tylko podjąć decyzję o tym, jaki charakter uprawnień chcemy nadać konkretnym współpracownikom. Od tego będzie bowiem zależał możliwy zakres ich późniejszych działań z wykorzystaniem Google Analytics.

Rodzaje uprawnień w Google Analytics

Po wpisaniu odpowiedniego adresu e-mail, użytkownikowi można przydzielić cztery różne dostępy.

1.Edycja — oferuje najszerszy zakres uprawnień. Dzięki nim, użytkownik może korzystać z funkcji administracyjnych i związanych z raportami. W ten sposób, zyskuje dostęp do dodawania, edycji czy usuwania kont, usług oraz celów, a także do wyświetlania raportów. Co więcej, zakres „Edycji” częściowo obejmuje kategorię „Współpraca”, nie umożliwiając jednak zarządzania użytkownikami.

2.Zarządzanie użytkownikami — daje możliwość dodawania i usuwania użytkowników, a także przydzielania im uprawnień. Ten dostęp nie obejmuje kategorii „Edycja” oraz „Współpraca”.

3.Współpraca — zgodnie ze swoją nazwą, umożliwia wspólną pracę wielu użytkowników. Dzięki tej funkcji, mogą oni również tworzyć i udostępniać osobiste zasoby, do których należą:

 • modele atrybucji,
 • grupowanie kanałów,
 • segmenty konwersji,
 • raporty niestandardowe,
 • panele,
 • segmenty,
 • a także niespróbkowane raporty.

4.Odczyt i analiza — to opcja dostępu, która umożliwia przeglądanie danych raportów i konfiguracji, filtrowanie tabel oraz tworzenie poszczególnych segmentów. Dzięki niej, użytkownik zyskuje również możliwość kreowania osobistych zasobów, ich udostępniania, a także przeglądania zasobów należących do innych osób.

Podsumowanie

Do przyznawania uprawnień w Google Analytics należy podchodzić bardzo rozsądnie. Każdemu współpracownikowi i specjaliście powinno się nadać jedynie te dostępy, które są niezbędne do wykonania powierzonych mu zadań. Warto również zaznaczyć, że osoby, które nie mają uprawnień np. do zarządzania użytkownikami, po wejściu w tę funkcję zostaną poinformowane o braku takich przywilejów. Jednocześnie, wyświetlona zostanie informacja o tym, że uzyskanie brakujących uprawnień umożliwia kliknięcie przycisku „Poproś o dostęp”.

Załóż konto i zacznij zarabiać

Poznaj kompleksowe rozwiązania dla Twojego biznesu.

Zarejestruj się
Sprawdź jakie to proste

Aktywuj nową metodę
płatności P24NOW