Odpowiadamy na bieżące potrzeby zmieniającego się rynku. Nasze rozwiązania są dostosowane zarówno do zachowań konsumenckich, jak i oferty współczesnych instytucji finansowych. Już od 2001 roku dostarczamy innowacyjne usługi oraz rozwiązania klasy e-biznes z zakresu szybkich płatności online. W naszym portfolio produktowym znajdują się: szybkie przelewy, karty płatnicze, Masterpass, BLIK, płatności walutowe, płatności mobilne, raty online, oraz e-portfele.

Nieustannie poszerzamy ofertę, podnosimy jakość oferowanych usług oraz zabezpieczamy rozwój w najbardziej obiecujących obszarach e-Commerce i m-Commerce. Kładziemy duży nacisk na optymalizację ścieżki płatności, rozwój w obszarze płatności mobilnych i międzynarodowych, a nawet idziemy o krok dalej, w kierunku omnichannel i multichannel.

Dzięki tak bogatej ofercie możemy zaproponować naszym Klientom katalog rozwiązań dedykowanych. Ma to istotny wpływ na konwersję, gdyż większa ilość metod płatniczych umożliwia, praktycznie każdemu Twojemu klientowi, realizację szybkiej i bezpiecznej płatności online za zamówiony towar bądź usługę.

Chcemy być nie tylko pośrednikiem w płatnościach, ale także partnerem biznesowym, wspierającym rozwój naszych Klientów. Kilkanaście lat praktyki na bardzo wymagającym rynku, stabilna sytuacja finansowa, ogromne doświadczenie, stosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i ścisłe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz szeroka gama oferowanych usług przekłada się na dziesiątki tysięcy współpracujących z nami firm, które wybrały właśnie Dotpay, jako serwis obsługujący ich płatności.

Dane rejestrowe i kontaktowe: Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 28b, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.

MCI.EuroVentures (Grupa MCI, MCI, Fundusz) oraz Saltus TUW podpisały umowę sprzedaży jednego z polskich liderów rynku e-płatności – Dotpay/eCard (Dotcard) za 315 mln PLN do inwestora strategicznego – Nets, cyfrowego lidera na rynkach nordyckich.

Informacja o stosowaniu przez Dotpay Sp. z o.o.  Zasad Ładu Korporacyjnego

Dotpay Sp. z o.o. od początku swojej działalności jako cele nadrzędne stawia zachowanie jasności i przejrzystości swoich działań, dbałość o interes Klienta oraz funkcjonowanie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Jako instytucja zaufania publicznego prowadzimy działalność z zachowaniem najwyższej staranności, przy uwzględnieniu obowiązujących standardów i dobrych praktyk rynkowych.

Mając powyższe na uwadze Dotpay, będąc krajową instytucją płatniczą, przyjął Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych i dąży do ich stosowania w jak najszerszym zakresie, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki naszej instytucji.

Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych to dokument wydany przez Komisję Nadzoru Finansowego, będący zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Dokument Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych jest dostępny na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego.