IVR (Interactive Voice Response) to nazwa systemu telekomunikacyjnego, który umożliwia interaktywną obsługę osoby dzwoniącej. Funkcjonalność płatności kartą przez telefon dostępna w Dotpay, umożliwia kupującemu realizację płatności za pomocą karty płatniczej z wykorzystaniem telefonu, bez konieczności dostępu do Internetu.

Cały proces płatności odbywa się w następujących krokach:
• płatność inicjowana jest podczas rozmowy telefonicznej z kupującym przez pracownika sprzedawcy (osobę mającą dostęp do panelu, w którym rejestrowane są niezbędne dane kupującego oraz generowany jest link płatniczy do Dotpay),
• kupujący jest proszony o przygotowanie karty płatniczej i informowany, że w kolejnym kroku będzie przełączony do centrali telefonicznej, gdzie podążając za głosowymi wskazówkami lektora, wprowadzi dane swojej karty,
• po wprowadzeniu danych karty i dokonaniu płatności, system Dotpay księguje płatność na wirtualnym koncie sprzedawcy i przesyła (zarówno do sprzedawcy, jak i kupującego) stosowne potwierdzenia.

Uruchomienie usługi wymaga posiadanie przez sprzedawcę telefonu z opcją przekierowania, gdyż w toku przyjmowania płatności, wymagane jest przełączenie kupującego do centrali Dotpay, gdzie podawane są dane karty.

Niewątpliwą zaletą niniejszego rozwiązania jest umożliwienie kupującemu dokonania płatności bez dostępu do Internetu. Funkcjonalność znajduje zastosowanie we wszelkiego typu rozwiązaniach telemarketingowych (np. telefoniczne oferty ubezpieczeniowe), gdzie sprzedawca, podczas prezentowania swojej usługi, chce udostępnić kupującemu natychmiastową opcję płatności.

Sprawdź również: